Een vrolijke bedoening op maandagochtend bij Da Vinci, het Huis van de Wijk aan het Da Vinciplein in Meerwijk. Daar is namelijk de onthulling van de mozaïekkunstwerken die door wijkbewoonsters – cliënten van de instelling Ilaria Zorg – zijn gemaakt onder leiding van Annemarie Sybrandy.

door Paul Lips

“De dames kwamen aanvankelijk altijd naar het Mantelzorgcafé hier in Da Vinci”, legt Annemarie Sybrandy uit. “Op een gegeven moment was er de behoefte om een gezamenlijke activiteit te gaan doen en is er gekeken of een workshop mozaïek gehouden kon worden. Dat kon in het pand van Ilaria Zorg hier tegenover aan de Albert Schweitzerlaan. Met ondersteuning uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente Haarlem lukte het om een serie van vijf edities te doen. Het enthousiasme was groot. De groep heeft heel hard gewerkt en de resultaten zijn mooi geworden.”
Met allerlei materialen hebben de dames gewerkt. Steentjes, porselein en spiegels. Eén deelneemster sloeg zelfs een object van Delfts Blauw kapot met een hamer, om uit de stukken weer iets nieuws te creëren. “En er is ook nog ‘bijgeknipt’ zoals dat heet, om de elementen in de goede vorm te krijgen. Het thema was ‘wat betekent de buurt voor jou’. Sommigen hebben ook herinneringen verbeeld uit het land waar ze vandaan komen”, aldus Annemarie.

Annemarie en Maryam

_________________________________

Een bloem, een haan, een witte vogel, dat zijn enkele voorbeelden van de gemaakte mozaïekkunstwerken. De dames zijn bijna allemaal van Turkse komaf. Maryam komt uit Iran. In haar mozaïek heeft ze een vlinder verbeeld, een vlinder die vrij rondfladdert in de natuur. De vlinder staat symbool voor vrijheid en vrouwenrechten, waarden die Maryam hier in Nederland ervaart.
Hilda en Cemlide hebben zeedieren als inspiratie genomen: Hilda maakte springende vissen en een dolfijn, Cemlide een mooie blauwe vis.

Hilda en Cemlide

______________________________

Nazli Okkuscu – coördinator bij Ilaria Zorg – overhandigt Annemarie Sybrandy een kleurrijk boeket. “De komende twee weken blijven de kunstwerken hier bij Da Vinci te zien voor belangstellenden”, besluit ze. Tot slot is er dan nog een momentje voor een groepsfoto.

https://annemariesybrandy.nl

Ilaria | Ondersteuning op maat (ilariazorg.nl)

Home – Da Vinci Haarlem (davinci-haarlem.nl)